Trending

Gonlum Sana meftun ne demek?

Gönlüm Sana meftun ne demek?

Türk Dil Kurumunca tutkun, gönül vermiş, vurgun anlamında kullanılan meftun kelimesi Arapça kökenlidir. Osmanlı döneminde sıklıkla kullanılan meftun kelimesi, aşk konsepti içerisinde kullanılır.

Meftun Hanım ne demek?

Meftun : Tutkun, gönül vermiş, vurgun.

Meftun bulunmak ne demek?

ѻ Meftun olmak: Gönül vermek, tutulmak, vurulmak, hayran olmak: Yâre meftûn olduğun ağyâra bildirme sakın (Âşık Ömer). Güzelliğine, şecî tavırlarına meftun olarak maiyetine almış…

Sukutu meftun ne demek?

Bir kimse Allaha ve Resulüne düşmanlık yapsa, en kötü, en çirkin günah işlese, sonra pişman olup temiz iman etse, Allahü teâlâyı ve Onun Resulünü herşeyden çok seviyorum.

Meftun ne demek kökeni?

Arapça ftn kökünden gelen maftūn مفتون “yanmış, baştan çıkmış” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatana فتن “yaktı” fiilinin mefˁuludur. fitne maddesine bakınız.

Metfun ne demek TDK?

Sözlükte geçen manasına göre ise gömülmüş anlamına geldiği söylenebilir. Medfun, defnedilen kişiler için kullanılmaktadır.

Efsunkar kelime anlamı nedir?

EFSUNKÂR – FÜSUNKÂR (Fars. efsūn > fusūn “büyü”den -kār ekiyle efsūn-kār > fusūn-kār) Sihirli, çekici, büyülü, büyüleyici: Ne efsunkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyyet / Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten (Nâmık Kemal).

Sükut u hayal ne demek?

SUKŪTUHAYAL. [l ince] (ﺳﻘﻮﻁ ﺧﻴﺎﻝ) i. (Ar. suḳūṭ ve ḫayāl ile suḳūt-ı ḥayāl) [Halk arasında daha çok bilinen sükût kelimesinin etkisiyle yanlış olarak sükütühayal şeklinde de kullanılır] Hayal kırıklığı, düş kırıklığı: Bir garip tesâdüf yaman sukūtuhayal / Hayat şâiri mecrûh eder hakîkat-i hal (Ali E.

Hemdem ne demek?

Hemdem canciğer olmak, çok yakın dost yoldaş olmak anlamına gelmektedir. Dem nefes, can, zaman anlamına gelmektedir. Hemdem olunan kişi ile aynı zamanda yaşamak, aynı nefesi almak, bir can olmak anlamına gelmektedir.

Metfun ne demek?

metfun için 1 adet anlam bulundu. Gömülmüş olan, gömülü.

Medfun ne anlama gelir?

Medfun kelimesi Osmanlıca bir kelime olarak bilinmektedir. Kelime anlamı olarak defnedilmiş ve gömülmüş manasında kullanılan bir kelime olduğu söylenebilir.

Efsunkar ne demek Osmanlıca?