Lifehacks

Ce este un compus organic?

Ce este un compus organic?

Un compus organic este un compus chimic a cărui moleculă conține legături chimice hidrogen-carbon. Chimia organică este știința care se ocupă de studiul compușilor organici. Totuși, unii compuși, cum ar fi carbonații, oxizii de carbon, cianurile, dar și carbonul ca element chimic sunt considerați anorganici deoarece există în natură în afara organismelor vii.

Ce sunt compuşi organici?

1. COMPUŞI ORGANICI – FORMULE, REPREZENTARE ŞI NOMENCLATURĂ 1.1. Compuşi organici– formule şi reprezentare Formula structurală a unui compus organic redă modul în care atomii constituenţi ai unei molecule sunt legaţi între ei şi a fost determinată, zeci de ani, prin corelarea formulei moleculare a unui compus cu proprietăţile sale chimice.

Există un compus organic cu funcţiuni multiple?

Astfel, există grupe funcţionale monovalente, divalente, trivalente şi chiar tetravalente. Un compus organic poate conţine o singură grupă funcţională sau mai multe – în acest ultim caz grupele funcţionale pot fi identice sau diferite. Exemple de compuşi organici cu funcţiuni multiple: